Danh mục sản phẩm

Tủ ấm thường

Hiển thị:
Trang

TỦ ẤM DÒNG ECONOMY SMI4E, SHELLAB, (113L)
Model: SMI4E
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI11 SHEL LAB, (306L)
Model: SMI11
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, ứng dụng ươm mục đích..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI12 SHELLAB, (324L)
Model: SMI12
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, ứng dụng ươm mục đích..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI2 SHELLAB, 55L
Model: SMI2
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI6, SHEL LAB, (162L)
Model: SMI6
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI7, SHELLAB, (184L)
Model: SMI7
Ứng dụng: Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấy..
Xem chi tiết
TỦ ẤM SMI31 SHELLAB, (872L)
Model: SMI31
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, ứng dụng ươm mục đích..
Xem chi tiết
TỦ ẤM SMI39, SHEL LAB (1092 L)
Model: SMI39
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)