Danh mục sản phẩm

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hiển thị:
Trang

TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI2 SHELLAB, 55L
Model: SMI2
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI6, SHEL LAB, (162L)
Model: SMI6
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
TỦ ẤM DÒNG HIỂN THỊ SỐ SMI7, SHELLAB, (184L)
Model: SMI7
Ứng dụng: Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấy..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SHELLAB SSI10R, 293L
Model: SSI10R
Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SHELLAB SSI3, 92L
Model: SSI3
Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SHELLAB SSI5, 144L
Model: SSI5
Ứng dụng: Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SHELLAB SSI5R, 144L
Model: SSI5R
Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SHELLAB, SSI10, 293L
Model: SSI10
Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SSI2 SHELLAB DÒNG  MINI
Model: SSI2
Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM LẮC SSI5R-HS SHEL LAB, 144L
Model: SSI5R-HS
Các ứng dụng bao gồm: nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan..
Xem chi tiết
TỦ ẤM SMI31 SHELLAB, (872L)
Model: SMI31
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, ứng dụng ươm mục đích..
Xem chi tiết
TỦ ẤM SMI39, SHEL LAB (1092 L)
Model: SMI39
Ứng dụng:  Các ứng dụng bao gồm: Nghiên cứu sinh hóa, nghiên cứu huyết học, nghiên cứu và nuôi cấ..
Xem chi tiết
TỦ NUÔI CẤY VI KHUẨN KỊ KHÍ SHELLAB BACTRON600 (453L)
Model: BACTRON600
Ứng dụng: Xét nghiệm vi sinh kị khí, vi sinh học lâm sàng, nghiên cứu văn nuôi cấy mô kị khí, vi kh..
Xem chi tiết
TỦ NUÔI CẤY VI KHUẨN KỊ KHÍ SHELLAB BACTRON900 (453L)
Model: BACTRON900
Ứng dụng: Xét nghiệm vi sinh kị khí, vi sinh học lâm sàng, nghiên cứu văn nuôi cấy mô kị khí, vi kh..
Xem chi tiết
TỦ NUÔI CẤY VI KHUẨN KỊ KHÍ SHELLAB BACTRONEZ (354 L)
Model: BACTRONEZ
Ứng dụng: Xét nghiệm vi sinh kị khí, vi sinh học lâm sàng, nghiên cứu văn nuôi cấy mô kị khí, vi ..
Xem chi tiết
Hiển thị từ 46 đến 60 của 78 (6 Trang)