Danh mục sản phẩm

SERA

Hiển thị:
Trang

TEST CALCIUM SERA
Model: TEST CA
Test Calcium (Ca) Sera dùng để kiểm tra hàm lượng Calcium trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi..
Xem chi tiết
TEST CHLORINE SERA
Model: TEST CL
Test Chlorine (Clo) Sera dùng để kiểm tra hàm lượng Clorine trong môi trường nước, đặc biệt là ao nu..
Xem chi tiết
TEST KH SERA
Model: TEST KH
Test KH Sera dùng để kiểm tra độ kiềm trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản mộ..
Xem chi tiết
TEST NO2 SERA
Model: TEST NO2
Test Nitrite (NO2-) Sera được dùng kiểm tra hàm lượng NO2 trong môi trường nước, nhất là ao nuôi trồ..
Xem chi tiết
TEST NO3 SERA
Model: TEST NO3
Test Nitrat NO3 Sera dùng để kiểm tra hàm lượng NO3 trong môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủ..
Xem chi tiết
TEST O2 SERA
Model: TEST 02
Test O2 chuyên dùng để kiểm tra nồng độ Oxy trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thuỷ sả..
Xem chi tiết
TEST pH SERA
Model: TEST PH
Test pH Sera chuyên dùng để kiểm tra độ pH trong môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng t..
Xem chi tiết
TEST PO4 SERA
Model: TEST PO4
Test PO4 Sera dùng để kiểm tra hàm lượng phosphate trong môi trường nước, tiện lợi và cho kết quả nh..
Xem chi tiết
Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)